A les 09:00 del matí del dissabte 19/02/2022, comença la junta extraordinària del CPD (Col·lectiu de professionals del doblatge) amb els punts del dia 1)la votació per a l’elecció del Comitè de Garanties del nostre sindicat segons marquen els nostres estatuts 2) Votació per a canvi de logotip i imatge corporativa amb el resultat següent.

PRESIDENT: Rubén Aranda (68,4% dels votos)

VOCAL: Greta Ruiz (65,8% dels vots)

VOCAL: Raquel Romero (57,9% dels vots)

2) Els resultats de la votació del segon punt del dia “sí o no a canvi de logo i imatge corporativa del nostre sindicat, són:

Per tant, s’aprova el canvi d’imatge de marca i logotip amb permís de la junta executiva per abonar els honoraris pertinents al/la professional que s’encarregue d’aquest treball.

Sense cap altre assumpte a tractar es tanca la votació a les 15.15 hores del mateix dia.

La secretaria

EVA ANDRÉS LÓPEZ