A les 09:00 del matí del disabte 05/02/2022 comença la junta extraordinària del CPD ( Col·lectiu de professionals del doblatge) amb l’únic punt del dia de la votació per a la ratificació de la nova junta directiva de l´esmentat col·lectiu. Es comparteix amb els afiliats i les afiliades una enquesta anònima de Google per dur a terme la votació entre les 09:00 i les 21:00
Resultat:
Vots emesos: 40
Vots a favor: 39
Vots en contra: 0
Abstencions: 1

Queda així ratificada i aprovada la nova junta directiva formada per:
PRESIDENT: JOSE MARIA SOLER CLIMENT
VICEPRESIDENT: RUBÉN FELIS BORJA
SECRETARIA: EVA ANDRÉS LÓPEZ
TRESORER: ENRIQUE FERNÁNDEZ-REGATILLO MAZARIEGOS
VOCAL 1: MªJOSÉ CHABRERA CARDA
VOCAL 2: DANIEL GONZÁLEZ LILLO
VOCAL 3: SILVIA TARÍN AUNÉS
VOCAL 4: DAVID RODRÍGUEZ PÉREZ
VOCAL 5: MªJOSÉ MONTESINOS GUZMÁN
Sense cap altre punt a tractar s’alça la sessió a les 21:00 hores del 05/02/2022.

LA SECRETÀRIA
EVA ANDRÉS LÓPEZ