Molt srs/es nostre/es,
Tant des del sindicat CPD com AAPV, és la nostra intenció lluitar per l’erradicació de pràctiques fraudulentes al nostre sector per tal de dignificar la nostra professió i treballar tal com la llei ordena.

Bé és sabut que des de fa molts anys es du a terme per part d’alguns membres de certes empreses la pràctica menyspreable i no justificable de proposar de manera reiterada als treballadors i les treballadores situacions com les que a continuació es descriuen: “perdona’m aquesta combo ”, “t’ajunte diversos dies en una sola alta”, etc.

És per açò que des dels dos sindicats i per consell dels nostres serveis jurídics TOTA PRÀCTICA D’INTENTAR ARRIBAR A ACORDS PARTICULARS AMB ACTORS I ACTRIUS AFILIATS, AFILIADES O NO, PER A ELIMINAR CONVOS I ALTRES ASPECTES QUE VULNEREN ELS NOSTRES DRETS .

Pagar per sota de l´estipulat contravé la legalitat i suposa un frau a la Seguretat Social.

Per això, NO S’HAN DE PROPOSAR EN CAP CAS ja que és una falta greu a la dignitat dels drets que corresponen als treballadors i treballadores, al respecte dels mateixos i les mateixes, així com una pretensió evident d’atemptar contra el compliment de la llei.

Sense cap altre particular, reben una salutació.