Hola!

Com a Executiva del CPD, escrivim este comunicat a tot el col·lectiu perquè en els darrers dies s’han donat una sèrie de situacions irregulars fora de la legalitat i creiem que és important, sense entrar en detalls, que sapiguem com actuar en estos casos.

Primer de tot, ens agradaria comentar que el marc de treball actual es basa en el conveni del 2002 i en una sèrie d’acords als quals s’ha arribat entre els estudis i els sindicats AAPV i CPD.
Sabem que aquest conveni i aquests pactes s’han d’actualitzar per incloure productes més recents, com ara videojocs (i en això estem), però la gran majoria de treballs que duem a terme estan recollits.

Partint d’esta base, és important que sapiguem el següent:
– Un estudi no té potestat per proposar un pacte individual que estiga per davall del conveni.
– Treballar per davall del conveni és il·legal i en cap cas no es pot dur a terme.

És important, i recomanem encaridament que, en el moment que se’ns face alguna proposta que ens sone “rara” (per estar fora del conveni, per no ajustar-se a la manera habitual de treballar, etc…), es pose en coneixement d’esta executiva i poder resoldre qualsevol dubte o actuar si fos necessari.

Estem al servei de tot el col·lectiu per salvaguardar i millorar les condicions de treball (des de totes les perspectives possibles, no només l’econòmica). Si estem al corrent d’este tipus d’actuacions, que moltes vegades es produeixen de forma personal, podem tenir més marge per actuar sense causar cap mena de perjudici, tant als membres del col·lectiu com als estudis mateixos.

És fonamental que romanguem units per continuar amb aquesta tasca. I això és responsabilitat de tots… Si actuem de manera individual i fragmentada, tirem l’esforç i el sacrifici que s’està fent.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!