VICENT SASTRE

Rang de veu
Greu (de 50 a 80 anys).
Aptituds
Doblatge, locució, narració.
Idiomes
Castellà, valencià, francés i anglés.
E-mail
Sol·licitar en CPD: info@cpd.org.es

Mostres de treballs
Youtube / Fitxa Eldoblaje.com
Enllaç a la web personal