Deixa'ns ser la teua veu

Actors i Actrius de Doblatge de la Comunitat Valenciana

Units, tot és més fàcil

Açí faltes tu

Col·lectiu de Professionals del Doblatge

El Col•lectiu de Professionals del Doblatge (CPD) es va constituir l’11 de febrer de 2004 com a organització de caràcter sindical, independent i sense ànim de lucre. Agrupa els professionals del doblatge i de la locució publicitària que desenvolupen la seua activitat en la Comunitat Valenciana.

El CPD, entitat de caràcter sindical sense ànim de lucre, té entre altres finalitats:

  • Organitzar i representar als seus afiliats per a defendre els seus interessos davant de qualsevol instància pública o privada.
  • Negociar i firmar en nom dels seus afiliats convenis col·lectius.
  • Promoure accions formatives, a fi de contribuir a una millora de la qualificació professional dels seus afiliats.
  • Procurar assessorament, defensa i gestió a les persones associades en matèria jurídica, fiscal, de propietat intel·lectual i sobre la pròpia veu o de qualsevol altra qüestió relacionada amb la professió.
  • Vetlar pel prestigi, la qualitat i la dignitat de la professió.
  • Organitzar i representar als seus afiliats per a defendre els seus interessos davant de qualsevol instància pública o privada.
  • Negociar i firmar en nom dels seus afiliats convenis col·lectius.
  • Promoure accions formatives, a fi de contribuir a una millora de la qualificació professional dels seus afiliats.
  • Procurar assessorament, defensa i gestió a les persones associades en matèria jurídica, fiscal, de propietat intel·lectual i sobre la pròpia veu o de qualsevol altra qüestió relacionada amb la professió.
  • Vetlar pel prestigi, la qualitat i la dignitat de la professió.

Organigrama

 

PRESIDÈNCIA: Maria José Montesinos Guzman.

VICEPRESIDÈNCIA: Quique Fdez-Regatillo.

SECRETARIA GENERAL: Guillermo Genovés Ferrero.

SECRETARIA D’ADMINISTRACIÓ: Rafael Nàcher Garcia.

SECRETARIA DE FORMACIÓ: Fernando Barber Rodrigo.

VOCAL: Eva Andrés López.

VOCAL: Enrique Pacheco Bru

Actors i Actrius de Doblatge de la Comunitat Valenciana

Deixa’ns ser la teua Veu