AFILIA'T

Pertànyer al CPD significa sentir-se corporatiu amb la resta de professionals del sector i compartir este esperit amb un col·lectiu que lluita per la dignificació de la professió.
A més de la representació sindical, el CPD oferix als seus afiliats assessorament legal, la inclusió en el banc de veus, formació i informació sobre el sector.

• Quota: 12 €/mes
• Quota estudiant: 5 €/mes
• Quota jubilats que continuen exercint la professió: 12 €/mes
• Quota jubilats que no continuen exercint la professió: 5 €/mes
• Quota d’actors en desocupació amb prestació per desocupació: 5 €/mes
• Quota d’actors en desocupació sense prestació per desocupació: 0 €/mes

Qui pot afiliar-se?

  • Els actors i directors de doblatge que hagen intervingut professionalment en, almenys, 2 activitats professionals demostrables per mitjà de contracte de treball o rebut de nòmines.
  • Els locutors publicitaris que hagen intervingut professionalment en, almenys, 2 activitats professionals demostrables per mitjà de contracte de treball o rebut de nòmines.
  • Els estudiants que cursen o hagen cursat estudis relacionats amb la professió en qualsevol escola, reconeguda oficialment o pel CPD, i que encara no hagen tingut accés a la professió.
  • Els professionals jubilats que hagen exercit la professió durant, almenys, 5 anys.

Com afiliar-se?

Puntxa ací per a descarregar el formulari d´afiliació. Una vegada omplitenvia´l, junt amb una còpia del teu DNI, per email a info@cpd.org.es