ASSISTENTS: 45 afiliats Queda aprovada l’acta anterior.

PUNTS DEL DÍA:
1_ NEGOCIACIONS EMPRESES:

El 12 de juny es va convocar a les empreses per a començar les negociacions.
El termini acaba el 31/12/2023 i a partir d’eixe moment si no es reprenen les negociacions, es pujaran els preus actuals i s’equipararan als que tenim per conveni. A més caldria afegir productes nous a este .

En eixa primera reunió AAPV i CPD s’asseuen a negociar i es reconeixen totes dues parts (empreses i sindicats). Després d’eixa primera presa de contacte, es decideix que en passar l’estiu es tornaran a reprendre les negociacions.
Les empreses es comprometen a tornar a convocar a tots dos sindicats després de l’estiu..

A partir de setembre el CPD va rebre una convocatòria per part d’una associació d’empreses: AEDVA (Associació d’empreses del doblatge de València). Solament ens convoca esta associació, conformada per: Sonologic, Black Noise, D4A2, Iyuno, A banda, AM estudis Recording words també té intenció de formar part de l’associació, encara que ara com ara no participa en ella.

La segona reunió va ser el 17/10/2023.
Acudeixen Quique Fernández Regatillo i Josema Soler pel CPD. Dani González i Rafa Contreras per l´AAPV.
En veure solament a esta associació, ens preguntem per què no estan la resta.
Julián (gerent de Sonologic) és el president d’esta associació, la seua resposta és: “perquè cap s’ha preocupat per reunir-se”.
Per part del CPD es va manifestar que ens haguera agradat que estigueren totes les empreses.
La nova associació, ens diu que per part seua , no convocaran a ningú més, perquè no treballen valencià.

AVEDIS és una de les parts signants del conveni i haurien de ser presents (fan valencià). Per este motiu, després de preguntar als nostres afiliats i votar a mà alçada:
Estem d’acord a fer extensiva a la resta d’empreses que s’unisquen a les negociacions?, la resposta va ser: SÍ, ESTEM D’ACORD, es decideix en l’assemblea que comunicarem als estudis que formen esta associació, la nostra intenció de reunir-nos també amb ells per a continuar les negociacions.

Fins a conéixer la seua resposta, ara com ara les negociacions es reprendran amb els estudis de AEDVA.

Podem reconéixer-nos en una taula de negociació amb la nova associació (AEDVA) perquè aglutinen més d’un 10% del treball a València i poden negociar amb el col·lectiu. De fet es van reconéixer totes dues parts (la social i l’empresarial).

Perquè no s’eternitzen les negociacions, en la passada reunió del dia 17 d’octubre, es va pactar que hi haguera un únic representant de cada associació Haurà de ser paritari Exemple: Si es presenten 3 persones per part de les empreses, es presentaran 3 persones representant als dos sindicats (AAPV-CPD).

Es van comprometre al fet que en els pròxims dies posteriors al 17 d’octubre, ens traslladarien una oferta econòmica, perquè poguérem revisar per part dels sindicats.

Un dels objectius quan es van reprendre les negociacions era l’incompliment del conveni perquè ha d’aplicar-se i que AAPV i CPD treballaren units.

Alguns dels punts que caldria afegir a aquest conveni entre altres serien:

Protocols seguretat, assetjament sexual, adequar-ho a la realitat actual, afegir nous productes (audiollibres, videojocs), diferència entre cinema i vídeo…

Per a protegir-nos de les amenaces de denúncia per part individual d’algun company no sindicat o alguna empresa, per estar incomplint el conveni, Sofía d’Andrés (advocada del nostre col·lectiu i ara també de la AAPV només en les negociacions), ens recomana la creació de la figura de “Despenge salarial” No es pot negociar el conveni a la baixa, es negocia per a millorar.

AEVDA va signar eixe despenge salarial i es van acollir a eixa figura. Així ens protegim com a sindicat i les empreses també.

Precs i preguntes sobre este primer punt del dia:.

Gabi Pareja: el conveni està obsolet Es podria fer un altre conveni?
Segons la nostra advocada, no ens interessa denunciar l’actual. La negociació d’un conveni col·lectiu és molt llarga. A més entrarien sindicats com a CCOO i UGT que no coneixen el nostre sector i s’eternitzaria. Podem adendar coses. Com ens hem reconegut en la taula de negociació, podem també participar encara que no siguem signants del conveni..

Sergio Capelo: Si l’associació nova renúncia al treball en valencià, ha d’estar per escrit perquè sinó no tindria validesa la negociació amb ells, ja que en el conveni les tarifes són per a valencià i per a castellà (els dos idiomes oficials) i no hi ha distinció. Per això han d’estar convocades totes les associacions. Perquè per exemple, Black Noise si que es presenta a les licitacions en valencià.

Segons la llei de contractació pública, s’ha de complir el conveni, i l’empresa ha de pagar al treballador el que este indique Però la tele té una responsabilitat subsidiària i la podríem denunciar per permetre que les empreses intentaren arribar a acords amb els treballadors de baixada de tarifes.

Sergio Capelo, també comenta que es contemple la idea d’intentar que la publicitat entre en el conveni. En les bases de cotització de la seguretat social, apareix la publicitat i per tant podríem tractar d’incloure-la, però el problema és que no es va denunciar en el seu moment, al contrari que el doblatge i s’haurà de negociar amb les empreses. Si s’incloguera en conveni, les empreses haurien de donar sempre d’alta i no podrien rebre factures dels actors que treballaran a l’estudi. A més haurien unes tarifes estipulades que haurien de complir-se.

El problema que veiem és que un autònom des del seu Home Studio pot continuar facturant perquè utilitza els seus mitjans i no podem saber si tots complirien eixes tarifes.

Dani González diu que a Madrid també facturen la publicitat.

2_ PASAVE (PLATAFORMA D’ASSOCIACIONS I SINDICATS D’ARTISTES DE VEU A ESPANYA), CONTRA LA IA:

La formació de PASAVE es va formar perquè un sindicat de Adoma va denunciar en demanar-li la seua veu per a entrenar emocions d’una IA.

Formen part d’esta associació els sindicats de treballadors de la veu i este treball a nivell nacional, ens ha permés formar una Federació internacional (UVA) United Voice Artist.
Es treballa per la regulació que s’està fent en el Parlament europeu sobre la IA.
Sara Gómez de Barcelona i Vicky Tessio (presidenta de la general de locutores) estan portant el gruix de l’Associació.

Actualment, després de participar en diverses reunions, des d’UVA hem aconseguit que s’envie carta que resumeix el que es demana: preocupació per la utilització de les veus sense consentiment. Falta de regulació contractual i dels drets de veu. Vulnerabilitat drets pròpia imatge i propietat intel·lectual.

3_ CONTRACTES CESSIÓ DE DRETS DE LES EMPRESES:

A partir de l’1 de gener de 2024 s’inclourà esta clàusula, igual que en la resta de països que no siguen Espanya:

“No es permet ni cedeix veu o modulació ni gestos per a utilitzar com a entrenament, simulació, robòtica, jocs ordenador…per a ser usada amb finalitats diferents a este acord”.

Josema Soler comenta la possibilitat de fer xarrada amb experts en IA per als nostres afiliats Parlarem amb Aisge per a organitzar-ho. I perquè treballe en els nostres drets per la IA. Sergio Capelo també comenta que els contractes de cessions són abusius .

Dani González assenyala que es vol fer un únic model per a tots els estudis. Això es farà a nivell estatal i s’intentarà que s’adherisca a la legislació. Al gener també es durà a terme .

4_ CURSOS FORMACIÓ:

Ara com ara no s’estan organitzant, ja que esperarem que isquen noves ajudes igual que ens vam acollir anteriorment al pla d’ajudes de la UV.

Els cursos que s’estan plantejant per a futures edicions són:

Taller locució emocional, primers auxilis, com realitzar la teua pròpia demo, interpretació amb Maribel Casany.
Qualsevol afiliat/afiliada que estiga interessat a impartir algun curs que puga interessar als membres del col·lectiu, pot fer-nos-el arribar i es plantejarà als seus integrants.

5_ PREMIS VEU:

La gala tindrà lloc el 22 de Novembre a les 21.00 hores. Si alguna persona té algun dubte, pot preguntar als membres de l’Executiva i més en concret a Daniel González, el nostre vicepresident, que ha estat organitzant l’esdeveniment des del principi.

PUNT 6_ FIGURA INTERVENTOR COMPTE BANCARI:

Tenim compte mancomunat amb dues signatures i a més del comité de garanties, necessitem a dues persones com a voluntaris per si volen veure els comptes, que el puguen fer de manera transparent.
Es presenten Olga María García i Clemente López. Queda aprovat per majoria.

7_ LOTERIA NADAL:

Es reparteixen tots els talonaris als afiliats/afiliades interessats a vendre-la En total, es juga amb 1000 paperetes.

Per tant el benefici per al col·lectiu si es vengueren totes, seria de 1000 euros El número amb el qual es juga enguany és el 43180.

ALTRES PUNTS TRACTATS FORA DE L’ORDRE DEL DIA :

– Es reparteixen els carnets als nostres afiliats. Falta repartir els carnets als quals van arribar al col·lectiu després d’estiu, ja que no s’han pogut realitzar per temps material.

– Importància de les Plataformes digitals com eldoblaje.com i passar les dades de les fitxes de cada producció per part dels directors.
David Rodríguez ens comenta que s’està creant una altra plataforma alternativa a la primera, en la qual també es donarà visibilitat al nostre treball, tant en valencià com en castellà. Compartir el nostre treball d’aquesta manera, farà que ens posicionem millor i que altres empreses puguen veure si un actor o un altre està assignat a algun actor de doblatge de València, d’ací la importància que els directors li envien estes fitxes de treball.

– Paola Navalón ens transmet el seu interés per participar en la Comissió d’igualtat amb Lucía Aránega, a causa de la seua experiència viscuda fa uns anys i per com es va sentir assetjada per part d’Héctor Navarro com comenta en l’assemblea. S’inclourà eixe document en la taula de negociació.

La llei obliga a tindre un protocol de salut laboral i assetjament sexual que actualment no figura en el nostre conveni.
Majo Montesinos també comenta la importància d’Introduir protocol cyber bulling (atacar de manera verbal a actors o actrius).

Igualment, Josema Soler apunta que també hauríem de controlar que és un assetjament que una empresa decidisca qui treballarà o no, o que no li paguen a algú el take per ser estudiant. Es revisarà l’estatut del treballador i s’inclouran en conveni estos punts.

– Sergio Capelo: Cal revisar tema d’emissió de drets en castellà i valencià, ara emeten en Dual en Àpunt i hauríem de saber si paguen per eixa possibilitat de veure el contingut en castellà, quan en valencià paguen poc o res per les pel·lícules que s’emeten. Es paguen drets en els dos idiomes? Hem de preguntar a Aisge. Redactar comunicat exposant problemàtica emissió Dual amb organismes: UV, AVL, Institut valencià de cultura, etc.

JL Siurana: parlar amb Netflix, plataformes per a versió valencià, etc. I parlar amb la tele perquè també passen coses en català. Emeten suficient contingut en valencià?.

HORA DE FINALITZACIÓ ASSEMBLEA 13.30