FASE 1 PROPOSTES:

S’obrirà un període de propostes on s´haurà de clicar el link que s´adjunte en un correu per participar a l’enquesta de cada fase (sempre serà anònima).

Cada persona pot fer les propostes que considere oportunes per categoria.

FASE 2 VOTACIÓ DE PROPOSTES:

Un cop conclòs el procés de propostes s’enviaran per correu a totes les persones que han votat amb el llistat total. Aleshores s’obrirà un altre procés on cada votant podrà exercir 3 vots per categoria. Això no vol dir que no puguen votar 2 o cap persona de les propostes.

Un cop conclòs el termini de votacions de propostes, les 3 persones més votades de cada categoria seran les finalistes.

FASE 3 VOTACIÓ DE FINALISTES:

S’obri el període de votar com a màxim una persona per categoria. Això no vol dir que no puguen deixar en blanc (sense vot) cap categoria.

La persona amb més vots serà la guanyadora.

Una mateixa persona només pot aparèixer màxim una vegada per categoria. Això vol dir que si X persona té tants vots que apareix en primer i segon lloc, per exemple, només eixiria la proposta més votada. Després es passaria a la següent persona amb més vots i així successivament.

Si una de les persones que ocupa els 3 primers llocs té el mateix nombre de vots en diverses produccions proposades, ocuparà només un lloc al rànquing de finalistes sent votada per aquestes produccions.

Exemple:

-Fátima Yagúe per “Casablanca”. 12 vots
-Fátima Yagúe per “Ben hur”. 12 vots
-Pepa Monforte per “Lo que el viento se llevó”. 10 vots
-Carmina Pérez per “Golfus de Roma”. 7 vots

La nominació i candidatura final seria:

-Fátima Yagüe per “Casablanca” i “Ben hur”
-Pepa Monforte per “Lo que el viento se llevó”
-Carmina Pérez per “Golfus de Roma”

En cas que més d´una persona empate per al primer lloc, les persones empatades ocuparan el primer, segon i tercer lloc. En cas ,poc probable, que l’empat es produisca a partir del tercer lloc, la persona que l’ocuparà s’escollirà mitjançant sorteig a la pàgina www.sortea2.com