El doblatge en valencià arriba a la Viquipèdia per a difondre la cultura del doblatge en valencià. A fi de promoure el coneixement del cine i l’audiovisual valencià en el públic, compten amb col·laboracions de col·lectius i persones relacionades amb el doblatge en valencià.
Després estan desenes de viquipedistes (viquipedistas) editors de tota índole que aporten continguts i promulguen el valor cultural del doblatge en llengua valenciana.
Francesc Fort, l’impulsor del projecte en Viquipèdia Doblatge en Valencià, afirma que es tracta d’usar fitxers d’àudio, gravats per actors de veu, que acompanyaran articles de la web.