PUNXA ACÍ PER CONÈIXER EL CONTINGUT DEL REIAL DECRET PUBLICAT AL BOE I QUE LA SEUA APLICACIÓ COMENÇA EL 31 DE MARÇ